שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

WatchGuard XTM 1050
Extensible Threat Management for Growing Businesses

WatchGuard XTM 1050

The XTM 1050 Series has been discontinued. Click the banner above to find an upgrade or purchase support and subscription renewals below.

הערות תמחור:

WatchGuard Product
WatchGuard XTM 1050 Security Software Suites
WatchGuard XTM 1050 Security Software Suite - 1 Year
#WG017614
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 1050 Security Software Suite - 2 Year
#WG017618
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 1050 Security Software Suite - 3 Year
#WG017620
המחיר שלנו: הצעת מחיר
NGFW Suite Renewal/Upgrade
1 Year NGFW Suite Renewal/Upgrade for XTM 1050
#WG019235
המחיר שלנו: הצעת מחיר
2 Year NGFW Suite Renewal/Upgrade for XTM 1050
#WG019236
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Renewal
1 Year LiveSecurity Renewal for XTM 1050
#WG017612
המחיר שלנו: הצעת מחיר
2 Year LiveSecurity Renewal for XTM 1050
#WG017617
המחיר שלנו: הצעת מחיר
3 Year LiveSecurity Renewal for XTM 1050
#WG017619
המחיר שלנו: הצעת מחיר
1 Year LiveSecurity Gold Upgrade for XTM 1050
- Includes 24x7 Support, 1 Hour Maximum Response Time, Online Technical Support Tools
#WG017611
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Service Reinstatement
#WG017621
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Data Loss Prevention (DLP)
WatchGuard XTM 1050 1-Year Data Loss Prevention
#WG019891
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 1050 3-Year Data Loss Prevention
#WG019914
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Gateway Anti-Virus
WatchGuard XTM 1050 1-Year Gateway AntiVirus
#WG017615
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Intrusion Prevention Service
WatchGuard XTM 1050 1-Year Intrusion Prevention Service
#WG017610
המחיר שלנו: הצעת מחיר
SpamBlocker Subscription
SpamBlocker Subscription For XTM 1050
#WG017613
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WebBlocker
XTM 1050 1 Year WebBlocker Subscription
#WG017616
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Reputation Enabled Defense
XTM 1050 1 Year Reputation Enabled Defense
#WG018532
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Application Control
XTM 1050 1 Year Application Control
#WG018966
המחיר שלנו: הצעת מחיר
APT Blocker
WatchGuard APT Blocker for XTM 1050, 1-Year
#WG018858
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard APT Blocker for XTM 1050, 3-Year
#WG018886
המחיר שלנו: הצעת מחיר
IPSec Mobile VPN Premium client powered by NCP Technology
Includes support for two-factor authentication, pre-login to Windows domains, FIPS 140-2 conformant IPsec algorithms, and a secure personal firewall
XTM IPSec Mobile VPN Client for Windows
#WG019884
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM IPSec Mobile VPN Client for Mac
#WG019961
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series
Upgrades from the default number of mobile VPN users on XTM 2, 5, and 8 Series (IPSec not SSL)
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 5 Users
#WG018431
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 10 Users
#WG018432
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 20 Users
#WG018433
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 50 Users
#WG018434
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 250 Users
#WG018435
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 500 Users
#WG018436
המחיר שלנו: הצעת מחיר