שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

WatchGuard XTM 2050
Next-Generation Firewall

Trade Up Program

The XTM 2050 Series has been discontinued. Click the banner above to find an upgrade or purchase support and subscription renewals below.

הערות תמחור:

WatchGuard Product
WatchGuard XTM 2050 Security Software Suites
WatchGuard XTM 2050 Security Software Suite - 1 Year
#WG019180
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 2050 Security Software Suite - 3 Year
#WG019181
המחיר שלנו: הצעת מחיר
NGFW Suite Renewal/Upgrade
1 Year NGFW Suite Renewal/Upgrade for XTM 2050
#WG019229
המחיר שלנו: הצעת מחיר
3 Year NGFW Suite Renewal/Upgrade for XTM 2050
#WG019230
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Renewal
1 Year LiveSecurity Renewal for XTM 2050
#WG019184
המחיר שלנו: הצעת מחיר
3 Year LiveSecurity Renewal for XTM 2050
#WG019185
המחיר שלנו: הצעת מחיר
1 Year LiveSecurity Gold Upgrade for XTM 2050
#WG019186
המחיר שלנו: הצעת מחיר
3 Year LiveSecurity Gold Upgrade for XTM 2050
#WG019187
המחיר שלנו: הצעת מחיר
1 Years LiveSecurity Plus for XTM 2050
#WG019182
המחיר שלנו: הצעת מחיר
3 Years LiveSecurity Plus for XTM 2050
#WG019183
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Service Reinstatement for XTM 2050
#WG019188
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Data Loss Prevention (DLP)
WatchGuard XTM 2050 1-Year Data Loss Prevention
#WG019886
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 2050 3-Year Data Loss Prevention
#WG019909
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Gateway Anti-Virus
WatchGuard XTM 2050 1-Year Gateway AntiVirus
#WG019190
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Intrusion Prevention Service
WatchGuard XTM 2050 1-Year Intrusion Prevention Service
#WG019192
המחיר שלנו: הצעת מחיר
SpamBlocker Subscription
SpamBlocker Subscription For XTM 2050
#WG019191
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WebBlocker
XTM 2050 1 Year WebBlocker Subscription
#WG019189
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Reputation Enabled Defense
XTM 2050 1 Year Reputation Enabled Defense
#WG019193
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Application Control
XTM 2050 1 Year Application Control
#WG019194
המחיר שלנו: הצעת מחיר
APT Blocker
WatchGuard APT Blocker for XTM 2050, 1-Year
#WG018853
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard APT Blocker for XTM 2050, 3-Year
#WG018881
המחיר שלנו: הצעת מחיר
IPSec Mobile VPN Premium client powered by NCP Technology
Includes support for two-factor authentication, pre-login to Windows domains, FIPS 140-2 conformant IPsec algorithms, and a secure personal firewall
XTM IPSec Mobile VPN Client for Windows
#WG019884
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM IPSec Mobile VPN Client for Mac
#WG019961
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series
Upgrades from the default number of mobile VPN users on XTM 2, 5, and 8 Series (IPSec not SSL)
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 5 Users
#WG018431
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 10 Users
#WG018432
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 20 Users
#WG018433
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 50 Users
#WG018434
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 250 Users
#WG018435
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 500 Users
#WG018436
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM 2050 Accessories
WatchGuard XTM 2050 Hot Swap Hard Disk Drive
#WG8561
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 2050 Hot Swap CPU Cooling Fan
#WG8562
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 2050 Hot Swap Power Supply
#WG8563
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 2050 Hot Swap Chassis Cooling Fan
#WG8564
המחיר שלנו: הצעת מחיר