שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

WatchGuard XTM 22 Wireless
Extensible Threat Management for Growing Businesses

Trade Up Program

WatchGuard XTM 2 Series Wireless Appliance

This model has been discontinued. Click the banner above to find an upgrade or purchase support and subscription renewals below.

הערות תמחור:

WatchGuard Product
XTM 22 Wireless Series Security Software Suites
XTM 22 Wireless Security Software Suite - 1 Year
#WG017753
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM 22 Wireless Security Software Suite - 2 Year
#WG017757
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM 22 Series XTM Pro Upgrades
XTM Pro Upgrade for WatchGuard XTM 22/22-W
#WG017722
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM 22 Wireless Series Model Upgrades
XTM 22-W to XTM 23-W Model Upgrade
#WG017721
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity
LiveSecurity Renewal for XTM 22 Wireless Series, 1-Year
#WG017751
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Renewal for XTM 22 Wireless Series, 2-Year
#WG017756
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Service Reinstatement
#WG017734
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WebBlocker Subscription
WebBlocker Subscription for XTM 22 Series, 1-Year
#WG017716
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Gateway AntiVirus Subscription
Gateway AntiVirus Subscription for XTM 22 Series, 1-Year
#WG017715
המחיר שלנו: הצעת מחיר
SpamBlocker Subscription
SpamBlocker Subscription for XTM 22 Series, 1-Year
#WG017713
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Intrusion Prevention Service
Intrusion Prevention Service for XTM 22 Series, 1-Year
#WG017710
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Reputation Enabled Defense
Reputation Enabled Defense for XTM 22 Series, 1-Year
#WG018523
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Application Control
Application Control for XTM 22 Series, 1-Year
#WG018957
המחיר שלנו: הצעת מחיר
IPSec Mobile VPN Premium client powered by NCP Technology
Includes support for two-factor authentication, pre-login to Windows domains, FIPS 140-2 conformant IPsec algorithms, and a secure personal firewall
XTM IPSec Mobile VPN Client for Windows
#WG019884
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM IPSec Mobile VPN Client for Mac
#WG019961
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series
Upgrades from the default number of mobile VPN users on XTM 2, 5, and 8 Series (IPSec not SSL)
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 5 Users
#WG018431
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 10 Users
#WG018432
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 20 Users
#WG018433
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Accessories
Power Supply for XTM 2 Series
#WG8540
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Wireless Antenna, XTM 2 Series
#WG8541
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Wall Mount Bracket for XTM 2 Series
#WG8542
המחיר שלנו: הצעת מחיר