שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

WatchGuard XTM 525
Next-Generation Firewall for Small to Midsized Businesses

Trade Up Program

The XTM 525 Series has been discontinued. Click the banner above to find an upgrade or purchase support and subscription renewals below.

הערות תמחור:

WatchGuard XTM 5 Series
XTM 525 Series Security Software Suites
XTM 525 Security Software Suite - 1 Year
#WG019570
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM 525 Security Software Suite - 3 Year
#WG019569
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM 525 Series NGFW Software Suites
XTM 525 NGFW Software Suite - 1 Year
#WG018920
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM 525 NGFW Software Suite - 3 Year
#WG018919
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity
LiveSecurity Renewal for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019574
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Renewal for XTM 525 Series, 3-Year
#WG019573
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Service Reinstatement
#WG017695
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Plus
LiveSecurity Plus for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019572
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Plus for XTM 525 Series, 3-Year
#WG019571
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Gold
LiveSecurity Upgrade to LiveSecurity Gold for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019576
המחיר שלנו: הצעת מחיר
LiveSecurity Upgrade to LiveSecurity Gold for XTM 525 Series, 3-Year
#WG019575
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Data Loss Prevention (DLP)
WatchGuard XTM 525 1-Year Data Loss Prevention
#WG019902
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard XTM 525 3-Year Data Loss Prevention
#WG019925
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WebBlocker Subscription
WebBlocker Subscription for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019577
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Gateway AntiVirus Subscription
Gateway AntiVirus Subscription for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019578
המחיר שלנו: הצעת מחיר
SpamBlocker Subscription
SpamBlocker Subscription for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019579
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Intrusion Prevention Service
Gateway Intrusion Prevention Service for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019580
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Reputation Enabled Defense
Reputation Enabled Defense for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019581
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Application Control
Application Control for XTM 525 Series, 1-Year
#WG019582
המחיר שלנו: הצעת מחיר
APT Blocker
WatchGuard APT Blocker for XTM 525, 1-Year
#WG018869
המחיר שלנו: הצעת מחיר
WatchGuard APT Blocker for XTM 525, 3-Year
#WG018897
המחיר שלנו: הצעת מחיר
IPSec Mobile VPN Premium client powered by NCP Technology
Includes support for two-factor authentication, pre-login to Windows domains, FIPS 140-2 conformant IPsec algorithms, and a secure personal firewall
XTM IPSec Mobile VPN Client for Windows
#WG019884
המחיר שלנו: הצעת מחיר
XTM IPSec Mobile VPN Client for Mac
#WG019961
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series
Upgrades from the default number of mobile VPN users on XTM 2, 5, and 8 Series (IPSec not SSL)
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 5 Users
#WG018431
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 10 Users
#WG018432
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 20 Users
#WG018433
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Mobile VPN (IPSec) License Pack for XTM Series - 50 Users
#WG018434
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Accessories
Rack Mount Kit for XTM 8 and 5 Series
*Please Note - new appliance purchases include this kit.
#WG8544
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Cable Kit for XTM 8 and 5 Series
*Please Note - new appliance purchases include this kit.
#WG8543
המחיר שלנו: הצעת מחיר